Najnowsze dokumenty techniczne

Dokumenty techniczne wydane w ciągu ostatnich 18 miesięcy.

 

 

 SI-915 i-008 

z dnia 2020.07.14

Zmiana systemu chłodzenia stojana w silnikach ROTAX® typ 915i (wszystkie wersje)

pobierz pdf


 SI-PAC-014R1 

z dnia 2020.07.07

Chłodnice oleju – zestawy dla silników ROTAX®

pobierz pdf


 SI-PAC-013 

z dnia 2020.07.07

Opcjonalne elementy układu olejowego dla silników ROTAX®

pobierz pdf


 SI-915 i-007 

z dnia 2020.07.07

Wprowadzenie nowej trubosprężarki z nowym oprogramowaniem w silnikach ROTAX® typ 915i (wszystkie wersje)

pobierz pdf


 SI-912 i-018R1 / SI-915 i-004R1 

z dnia 2020.07.07

Wykaz zatwierdzonego oprogramowania ECU oraz konfiguracji sprzętu w silnikach ROTAX® typ 912i oraz 915i (wszystkie wersje)

pobierz pdf


 SL-912-013_R15^914-011_R15 

z dnia 2020.03.13

Lista skradzionych silników ROTAX® typ 912, 914 (wszystkie wersje) oraz silników 2-suwowych

pobierz pdf


 SI-PAC-012 

z dnia 2020.03.13

Zestaw wtyczek płatowca (HIC_X3) dla silników ROTAX®

pobierz pdf


 Instrukcja Zabudowy 915i_wyd 0_zm 2 

z dnia 2020.02.02

Instrukcja zabudowy dla silników ROTAX typ 915i A

pobierz pdf


 Katalog Części 915i_wyd 0_zm 2

z dnia 2020.02.01

Katalog Części Zamiennych dla silników ROTAX® typ 915i A

pobierz pdf


 Instrukcja Zabudowy 912i_wyd 2_zm 1 

z dnia 2020.02.01

Instrukcja Zabudowy dla silników ROTAX® typ 912i (wszystkie wersje)

pobierz pdf


 IOT-Liniowa 912 wyd. 4 zm 0 

z dnia 2020.01.01

Instrukcja Obsługi Technicznej Liniowa dla silników ROTAX® typ 912 (wszystkie wersje)

pobierz pdf


 SI-912i-021_R0 

z dnia 2019.11.20

Modyfikacje regulatora B w silnikach ROTAX® typ 912i (wszystkie wersje)

pobierz pdf


 SI-912i-020_R0 

z dnia 2019.11.20

Modyfikacje bloku zasilania w silnikach ROTAX® typ 912i (wszystkie wersje)

pobierz pdf


 SI-912i-019^915i-005_R0 

z dnia 2019.11.18

Wprowadzenie nowego ulepszonego zespołu pomp paliwa w silnikach Rotax® typ 912i oraz 915i

pobierz pdf


 SI-PAC-011 

z dnia 2019.11.18

Wspornik wtyczki regulatora dla silników ROTAX®

pobierz pdf


 SI-PAC-014 

z dnia 2019.11.18

Chłodnice oleju – zestawy dla silników ROTAX®

pobierz pdf


 SI-PAC-016 

z dnia 2019.11.18

Zespół pomp paliwa dla silników ROTAX®

pobierz pdf


 SI-PAC-019 

z dnia 2019.11.18

Zestaw radiatora do regulatora prostownika dla silników ROTAX®

pobierz pdf


 SI-PAC-020 

z dnia 2019.10.31

Opcjonalny tłumik skoków ciśnienia paliwa dla silników ROTAX®

pobierz pdf


 SI-PAC-005 

z dnia 2019.10.07

Chłodnice międzystopniowe (intercooler’y) dla silników ROTAX®

pobierz pdf


 SI-PAC-008 

z dnia 2019.10.07

Zestaw serwisowy pomp paliwa dla silników ROTAX®

pobierz pdf


 SI-PAC-004 

z dnia 2019.10.04

Amortyzatory łoża dla silników ROTAX®

pobierz pdf


 SI-PAC-007 

z dnia 2019.09.16

Filtr paliwa dla silników ROTAX®

pobierz pdf


 SI-PAC-009 

z dnia 2019.09.16

Butelka przelewowa dla silników ROTAX®

pobierz pdf


 SI-914-035

z dnia 2019.11.09

Wprowadzenie nowego zespołu pomp paliwa w silnikach Rotax® typ 914

pobierz pdf


 SI-912i-024 R0_915i-006

z dnia 2019.07.03

Wprowadzenie nowej wtyczki regulatora B w silnikach ROTAX® 912i oraz 915i

pobierz pdf


 SI-PAC-010

z dnia 2019.06.13

Chłodnica cieczy dla silników ROTAX® typ 915i (wszystkie wersje)

pobierz pdf


 IOT-Liniowa 915i_wyd0_zm 1

z dnia 2019.06.01

Instrukcja Obsługi Technicznej (Liniowa) dla silników ROTAX® 915i A

pobierz pdf


 Instrukcja Użytkowania 915i _wyd 0_zm 1

z dnia 2019.06.01

Instrukcja Użytkowania 915i _wyd 0_zm 1

pobierz pdf


Instrukcja Uzytkowania 912 iS_wyd 2_zm 1

z dnia 2019.06.01

Instrukcja Uzytkowania 912 iS wszystkie wersje

pobierz pdf


SI-PAC-001

z dnia 2019.02.08

Alternator zewnętrzny dla silników ROTAX® typ 915i (wszystkie wersje)

pobierz pdf


SI-912i-022_R0

z dnia 2018.12.07

Opcjonalne wiązki elektryczne o różnych długościach w silnikach ROTAX® typ 912i (wszystkie wersje)

pobierz pdfInstrukcja Obsługi Techn 912 iS – Liniowa_wyd 2_zm 0

z dnia 2018.09.01

Instrukcja Obsługi Technicznej 912 iS wszystkie wersje

pobierz pdf

 

Biuletyn Serwisowy SB-912i-011^915i-008_R1

z dnia 2019.11.27

Wymiana zespołu pomp paliwa w silnikach ROTAX® typ 912i oraz 915i

pobierz pdf

 

 

Instrukcja serwisowa SI-912i-025

z dnia 2019.11.27

Zespół pomp paliwa w silnikach ROTAX® typ 912i

pobierz pdf

Alarmowy Biuletyn Serwisowy SB-912i-011^915i-008

z dnia 2019.10.10

Wymiana zespołu pomp paliwa w silnikach ROTAX® typ 912i oraz 915i

pobierz pdf

Instrukcja serwisowa SI-912-032^914-033

z dnia 2019.02.20

Bieżące modyfikacje gaźników BING w silnikach ROTAX®  typ 912, 914 oraz 582

pobierz pdf


Alarmowy Biuletyn Serwisowy SB-912i-010^915i-006

z dnia 2019.03.13

Sprawdzenie lub wymiana zespołu pompa paliwa w silnikach ROTAX typ 912i oraz 915i  

pobierz pdf


Instrukcja serwisowa SI-914-034

z dnia 2019.05.09

Próba zapłonu na silnikach ROTAX® typ 914 (wszystkie wersje)

pobierz pdf


Biuletyn Serwisowy SB-912-073^914-055

z dnia 2019.07.27

Wymiana zapinki igły dozującej (gaźnik) w silnikach ROTAX® typ 912 oraz 914 (wszystkie wersje)

pobierz pdf

 

Faston Sp. z o.o. sp.k
ul. Kuźnicza 4
21-045 Świdnik
Polska
Tel.: +48 81 7512882

www. flyrotax.com